Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.
Uniflexys
Aktuális híreink

2016. 03. 09.

Eladó speciális mérő és vizsgáló eszközök

Az UNI-FLEXYS Nonprofit Kft. a következő, speciális mérő és vizsgáló eszközöket kívánja szakmai felhasználók részére értékesíteni: [ Részletek + ]

2014. 01. 02.

PIAC 13-1-2013-0124 Borsod-Bos 2004 KFT-vel közösen megvalósuló projektünk

Innovatív, környezetbarát szigetelőanyag piacorientált kutatás-fejlesztése polisztirol másodnyersanyag felhasználásával című projekt 2014-2016 [ Részletek + ]

Összes hír

Kapcsolat

UNI-FLEXYS

Egyetemi Innovációs

Kutató és Fejlesztő Nonprofit Kft.

3515 Miskolc-Egyetemváros

Tel: +36 46 565-111 /1397

Fax: +36 46 565-419

E-mail: info@uni-flexys.hu

Új Széchenyi Terv
Enterprise Europe Network
    Ön itt van jelenleg: Főoldal / Innováció / Interdiszciplináris tudásbázisra épülő kutatás

Interdiszciplináris tudásbázisra épülő kutatás

Interdiszciplináris tudásbázisra épülő kutatási területek


Gépészmérnöki tudományok


Általánosságban:
1.    Numerikus módszerek a gépészmérnöki tudományokban és a természettudományokban
2.    Mechatronikai, logisztikai eszközök és rendszerek kutatása
3.    Az információszervezés, átvitel, feldolgozás és a mesterséges intelligencia alkalmazásának kutatása
4.    Újrahasznosítással kapcsolatos kutatások
5.    Gép- és szerkezettervezés kutatása
6.    Újszerű, hatékony, környezetbarát technológiák fejlesztése, számítógépes tervezése
7.    Elektromágneses hatások, mágneses terek vizsgálata, számítása, különböző hatásszabályozás és folyamatirányítás újszerű módszerei

Anyagmozgatás és logisztika szakterület


•    Anyagmozgató gépekben, raktári berendezéseknél, csomagológépeknél lejátszódó dinamikai folyamatok, sztochasztikus jelenségek elemzése, számításba vételük tervezésnél, üzemeltetésnél, irányításnál, a működőképesség vizsgálata. Logisztikával integrált termelés-ütemezési, raktározási, minőségbiztosítási logisztika, globális logisztika vizsgálati, tervezési és irányítási módszerei.
•    alkatrészek, segédanyagok, csomagolóanyagok tárolásához kapcsolódó raktár-logisztikai és információs rendszer felülvizsgálata és fejlesztési javaslatok kidolgozása, illetve bevezetése,
•    egyes MES (Manufacturing Execution System: valósidejű gyártásirányítási rendszer) funkciókat megvalósító szoftverek koncepciójának kidolgozása, azok megvalósítása.
A leggyakoribb MES funkciók: erőforrás-allokálás (termelő berendezések, humán erőforrás), gyártási folyamatok finomprogramozása, üzemi adatgyűjtés és feldolgozás, teljesítmény-analízis, minőségmenedzsment, karbantartás-menedzsment, anyagkövetés, gyártóeszköz-menedzsment, specifikáció- és dokumentumkezelés. A megvalósított MES komponensek igény szerint integrálhatóak már meglévő vállalati alkalmazásokhoz (pl. CRM, SCM, illetve ERP rendszerek, termék- és folyamattervező rendszerek).
•    Automatikus azonosítási és nyomkövetési (Auto-ID) technológiák alkalmazása: az elosztási logisztikai rendszer késztermék-nyomkövetési és informatikai megoldásainak elemzése, fejlesztési javaslatok kidolgozása, különböző vállalati információs rendszerekhez kapcsolódó fejlesztések definiálása.

Áramlás és Hőtechnikai szakterület


•    Áramlástechnikai gépekben végbemenő folyamatok vizsgálata, hidrodinamikai szárnyrács elmélet és alkalmazása áramlástani gépekre.
•    Hőhálózatok tervezése és elemzése.
•    Szilárd falak mentén kialakuló határréteg áramlások.
•    Hővezetési folyamatok vizsgálata szilárd testekben és kristályos szerkezetekben bázisátalakulás mellett.
•    Hűtés - és klímatechnikai rendszerek, környezetvédelem, áramlás keltette rezgések numerikus kimutatása.

Gépgyártástechnológiai szakterület


•    Bonyolult felületek megmunkálása, eszközeik fejlesztése, környezetbarát gyártási módszerek.
•    Számítógéppel segített gyártási rendszerek.
•    Szerelő eljárások, eszközök és rendszereik.
•    Mérés, diagnosztika és minőségbiztosítás.

Mechanikai-Technológiai szakterület


•    Anyagtudomány, fáradási folyamatok elemzése.
•    Szerkezetek integritása, élettartam gazdálkodás.
•    Alakítási folyamatok numerikus elemzése, alakíthatóság.
•    Hegesztés anyagátviteli folyamatai, kúszásálló acélok hegeszthetősége.
•    Hőkezelés, termokémiai kezelések.


Vegyipari Gépek szakterület


•    Mechanikus, hőátviteli és anyagátadási vegyipari alapműveletek elmélete.
•    Biztonságtechnikában a kockázatelemzés, a biztonsági szelepek, hasadótárcsák, robbanópanelek, a csővezetékek rezgéseinek elméleti és kísérleti vizsgálata, a porkeverékek robbanási paramétereinek meghatározása.

Alkalmazott Informatikai szakterület


•    Diszkrét technológiai folyamatok számítógépes tervezése és optimalizálása.
•    Termelésirányítási és logisztikai rendszerek kapcsolatainak elmélete.
•    Valósidejű gyártásirányítás CÍM - környezetben. Gyártórendszerek technológiai és - vezérléshierarchiája. A minőségbiztosítás informatikája.

Általános Informatikai szakterület


•    Számítógéprendszerek, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok és osztott rendszerek. Szoftver-mérnöki kutatások, nagy rendszerek fejlesztése, CASE eszközök használata, szoftver - metrika, szoftver - minőségbiztosítás, párhuzamos programozás.
•    Genetikus algoritmusok és fuzzy logikai módszerek alkalmazása a szabályozástechnika és az adatbázisok bizonytalan információinak kezelése.
Automatizálási szakterület
•    Képfeldolgozáson alapuló anyaginformatika, statikus törésmechanikai kausztikák képfeldolgozása, alapvető kiértékelése.
•    Mentességes intelligencia módszerek (neurális hálózatok, fuzzy szabályozás).
•    Ipari kommunikációs rendszerek megbízhatósági vizsgálata, intelligens és osztott irányítások valósidejű viselkedése.
•    Telekommunikációs rendszerek és ipari kommunikációs rendszerek össze kapcsolódása.

Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék (VEE)


•    Villamos hálózati zavarok (flicker, felharmonikus és elektromágneses összeférhetőség (EMC) vizsgálatok, speciális villamos motorok és hajtások.
•    Villamosgépek diagnosztikája.
•    Mikroelektronika alkalmazása az ipari gyakorlatban.
•    Mechatronika villamos elemei és egységei, mesterséges intelligenciák alkalmazásai.
Komplex döntéstámogató szimulációs modellek kidolgozása gazdálkodási és technológiai folyamatok optimális működtetése érdekében: modellező eszköz segítségével az értékteremtő folyamatok (gyártás, szerelés) optimális kialakításának támogatására. A szimuláció célja egy valóságos rendszer vagy folyamat „virtuális másolatának” elkészítése abból a célból, hogy azon elemzéseket, kísérleteket végezzünk anélkül, hogy bármilyen költséges változtatást hajtanánk végre a valós környezeten. A kidolgozott szimulációs modellek futási eredményeinek feldolgozására számos elemző eszköz áll rendelkezésre, amelyekkel az alábbi problématerületeken nyújtanak segítséget:
•    meglévő gyártórendszerek optimalizálása (gyártóeszközök elrendezésének optimalizálása, szűk keresztmetszetek meghatározása, gyártósorok kiegyensúlyozása (line-balancing), WIP (Work-In-Process, gyártásközi készlet) szintek és tároló-pufferek optimalizálása, anyagmozgató rendszerek kihasználtságának elemezése, „Mi lenne ha?” típusú kísérletek elemzése, különböző gyártásirányítási stratégiák tesztelése),
•    újtermék bevezetéshez kapcsolódó gyártástervezési feladatok megoldása (gyárthatósági vizsgálatok, kapacitás-elemzés, gyártási költségek elemzése, humánerőforrás szükséglet meghatározása, elrendezés-tervezés, gyártási átfutási idők meghatározása, optimális gyártási sorrend és tételnagyságok meghatározása).

Műszaki Földtudományok

A karon végzett hallgatók az ásványi nyersanyagok kutatása, kitermelése és hasznosítása mellett megismerkednek a termelés és fogyasztás során keletkező hulladékok kezeléséhez, újrahasznosításához, deponálásához, a környezeti szennyezések megelőzéséhez, csökkentéséhez és felszámolásához szükséges legfontosabb ismeretekkel is. A képzés során hallgatóink korszerű geo- és térinformatikai tudást szereznek és elsajátítják a szakterülethez kapcsolódó jogi és közgazdasági ismereteket is. A tanulmányok során hallgatóinknak lehetőségük van külföldi egyetemeken részképzésre, szakmai gyakorlatok multinacionális cégeknél történő teljesítésére, hazai és nemzetközi szakmai-tudományos szervezetek munkájába való bekapcsolódásra is.


Műszaki Anyagtudományok

Kutatás az energiahasznosítás, fémtan és képlékenykutatás, kerámia, metallurgia, öntészet, minőségügy, polimer, tüzeléstan és hőenergia területén.

UNI-FLEXYS

Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Nonprofit Kft.

3515 Miskolc-Egyetemváros

Belépés